Category: Каране на велосипед

ПРЕЗ 2021 Г. КАРАНЕТО НА ВЕЛОСИПЕД ЩЕ СЕ УВЕЛИЧИ С 9%.

ПРЕЗ 2021 Г. КАРАНЕТО НА ВЕЛОСИПЕД ЩЕ СЕ УВЕЛИЧИ С 9%.

След години на намаляващо участие в карането на велосипед, 2021 г. се оказва година на трансформация с 9-процентно увеличение в цяла Австралия. Въпро [...]
1 / 1 POSTS